Nadzór Jednostek

 
Jednostki Organizacyjne Miasta i Gminy Ożarów
NAZWA JEDNOSTKI Miasto i Gmina Ożarów
LOKALIZACJA województwo świętokrzyskie, powiat opatowski
ADRES ul. Stodolna 1 , 27-530 Ożarów
RODZAJ Jednostki Organizacyjne Nadzorowane przez MiG Ożarów
Podstawa Prawna

Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112,    poz. 1198 ) – oraz jej delegacja techniczna w formie Rozporządzenia Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 stycznia  2007 r. w   sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 10, poz. 68)

1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach
4. Publiczny Zespoł Szkoły i Przedszkola w Lasocinie
5. Publiczna Szkoła Podstwowa w Pisarach

6. Przedszkole Publiczne w Ożarowie

7. Ośrodek Pomocy Społecznej

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

10. Biblioteka Publiczna

11. Kryta Pływalnia "NEPTUN"

 

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2011-03-29 20:14:57.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2011-03-29 20:14:57
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl